bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Лихтенщайн | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Лихтенщайн

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
19.07.20131,62
19.09.20121,69
22.08.20121,69
22.08.20121,69
30.07.20081,28

Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
05.02.20151,28
06.07.20131,55
08.08.20121,67
03.05.20121,70
17.06.20111,50
31.01.20111,47
11.07.20091,12Coop Mineraloel Vaduz

Информации за цените за вид Супер плюс
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
05.02.20151,36
07.07.20131,60
01.07.20121,58
17.06.20121,71

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
06.01.20161,46ADAC
05.02.20151,34
24.08.20121,76
21.06.20121,65
05.06.20121,72
03.05.20121,72
16.05.20111,66Agip Service Station Landstrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein
24.04.20111,64
05.04.20081,35