bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Международни цени / извън Германия

/

  Международни цени (актуални 185364 съобщения за цени)
 
Страна
Бензин супер  USD/Литри
Супер плюс  USD/Литри
Дизел  USD/Литри
Австрия 1,20 1,22 1,15
Албания 1,33 1,35 1,31
Англия, Великобритания 1,39 1,50 1,46
Андора 1,06 1,08 0,92
Беларус 0,62 0,64 0,58
Белгия 1,41 1,45 1,37
Босна и Херцеговина 1,04 1,16 1,04
България 1,07 1,23 1,07
Германия 1,37 *** - *** 1,27 ***
Гибралтар 1,26 1,28 1,22
Гренландия 0,88 0,90 0,86
Гърция 1,53 1,62 1,25
Дания 1,50 1,74 1,31
Естония 1,19 1,21 1,14
Ирландия 1,41 1,43 1,30
Исландия 1,63 1,65 1,55
Испания (без Канарските острови) 1,25 1,45 1,15
Италия 1,54 1,62 1,37
Канарски острови 0,88 0,98 0,84
Кипър 1,26 1,28 1,27
Латвия 1,24 1,26 1,16
Литва 1,12 1,18 1,02
Лихтенщайн 1,38 1,39 1,39
Люксембург 1,17 1,20 1,04
Македония 1,07 1,15 0,89
Малта 1,33 - 1,21
Молдова 0,92 - 0,80
Монако 1,36 1,38 1,14
Норвегия 1,67 1,69 1,53
Полша 1,14 * 1,18 1,14
Португалия 1,51 1,53 1,33
Румъния 1,17 1,27 1,14
Руска федерация 0,61 0,64 0,54
Самнаун (CH) 0,98 1,10 0,99
Сан Марино 1,43 - 1,35
Свалбард и Ян Майен - - -
Словакия 1,31 1,33 1,14
Словения 1,27 1,39 1,24
Сърбия и Черна гора 1,23 1,27 1,17
Турция 1,10 1,68 1,00
Украйна 0,88 0,95 0,79
Унгария 1,18 1,23 1,18
Фарьорски острови 1,27 - 1,15
Финландия 1,46 1,55 1,28
Франция 1,46 1,51 1,37
Холандия 1,58 1,69 1,27
Хърватия 1,35 1,37 1,30
Чешка република 1,20 * 1,30 1,16
Швейцария 1,35 1,40 1,41
Швеция 1,61 * - 1,66 *
* Звезди (0 до 3 звезди) показват достоверността/актуалността на посочените цени. Колкото повече звезди има след цената, толкова по-достоверни/актуални са посочените данни за цените. Въведените досега цени са изчислени до предполагаемото днешно ниво въз основа на варирането на курса. Точно за отдалечените региони е целесъобразно, въз основа на единичните съобщения, да си съставите мнение за тяхното качество. За целта кликнете върху името на страната.

© by bg.gas-globe.com