bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Куба | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Куба

/
->CUP Cuban Peso
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
20.05.20121,261,40 CUC (konvertierbarer Peso)pro Liter durch aktuell.Dollarkurs
10.03.20111,06

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
10.03.20111,03

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
10.01.20141,17Spritpreise an allen angefahrenen Tankstellen (28.12.2013 - 10.01.2014) gleich!
09.12.20081,24
10.12.20070,70

Информации за цените за вид Супер плюс
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
10.03.20111,20