bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Либерия | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Либерия

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20180,94
25.06.20180,95
25.12.20170,81
19.06.20170,86
19.12.20160,95
13.06.20160,76
07.12.20150,95
01.06.20151,05
01.12.20140,87
26.05.20141,08
25.11.20131,08
20.05.20131,08
16.11.20121,13
15.11.20121,13
12.11.20121,13
05.11.20121,02
17.06.20121,07
15.09.20090,96

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20180,98
25.06.20180,98
25.12.20170,81
19.06.20170,85
19.12.20160,94
13.06.20160,73
07.12.20150,95
01.06.20151,08
01.12.20140,90
26.05.20141,06
25.11.20131,06
20.05.20131,06
16.11.20121,12
15.11.20121,12
12.11.20121,12
05.11.20121,01
17.06.20121,05