bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Мадагаскар | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Мадагаскар

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,23
25.06.20181,23
25.12.20171,19
19.06.20171,28
19.12.20161,23
13.06.20161,22
07.12.20151,23
01.06.20151,01
01.12.20141,05
26.05.20141,68
25.11.20131,68
20.05.20131,68
16.11.20121,76
15.11.20121,76
12.11.20121,76
05.11.20121,60
17.06.20121,64

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,03
25.06.20181,03
25.12.20170,99
19.06.20171,08
19.12.20161,05
13.06.20161,02
07.12.20151,03
01.06.20150,82
01.12.20140,86
26.05.20141,40
25.11.20131,40
20.05.20131,40
16.11.20121,46
15.11.20121,46
12.11.20121,46
05.11.20121,32
17.06.20121,36