bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Монако | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Монако

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.01.20101,68
01.01.20101,53
13.09.20081,87Agip
14.11.20071,66Esso - Stations Services Monaco
03.11.20071,64TOTAL, 25, boulevard Charles III
13.01.20071,40Shell Boulevard Charles III

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.01.20101,30
14.03.20081,35
14.11.20071,55Esso - Stations Services Monaco
03.11.20071,37TOTAL, 25, boulevard Charles III
13.01.20071,29Shell Boulevard Charles III

Информации за цените за вид Супер плюс
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.01.20101,63
13.01.20071,48Shell Boulevard Charles III