bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Мозамбик | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Мозамбик

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
17.09.20181,17
12.03.20180,98
11.09.20170,93
06.03.20170,78
29.08.20160,72
25.02.20161,0651Mts. Der selbe Preis seit 2 Jahren.
28.09.20151,27
23.03.20151,46
22.09.20141,34
18.03.20141,30
23.12.20131,22
17.06.20131,22
17.12.20121,28
17.06.20121,21
01.12.20090,69

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
17.09.20181,09
12.03.20180,89
11.09.20170,86
06.03.20170,72
29.08.20160,56
28.09.20150,99
23.03.20151,14
22.09.20141,05
19.03.20141,01
23.12.20130,95
17.06.20130,95
17.12.20121,00
17.06.20120,93
01.12.20090,67
27.09.20070,99MZP 29,90 in den Hafenstädten

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
27.09.20071,06MZP 31,93 in den Hafenstädten
10.01.20071,41

Информации за цените за вид Супер плюс
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
16.04.20131,42