bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Нидерландски Антили | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Нидерландски Антили

/
->ANG Antillean Guilder
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.11.20121,21
01.08.20121,26
15.02.20090,831 = 1$ auf St. Martin
30.05.20071,26