bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Нигерия | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Нигерия

/
->NGN Nigerian Naira
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
06.08.20180,42
05.02.20180,45
31.07.20170,49
30.01.20170,51
25.07.20160,54
25.01.20160,45
20.07.20150,51
19.01.20150,51
14.07.20140,52
25.11.20131,19
20.05.20131,19
16.11.20121,23
15.11.20121,23
12.11.20121,23
05.11.20121,12
04.07.20120,56Preis theoretisch auf NGN 97 festgesetzt, jedoch im Norden Nigerias höher.
10.01.20120,78
21.12.20080,41

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
06.08.20180,58
05.02.20180,54
31.07.20170,69
30.01.20170,70
25.07.20160,55
25.01.20160,78
20.07.20150,88
19.01.20150,89
14.07.20140,90
14.01.20140,87
02.01.20140,83Pump price as at close of 3pm
25.11.20130,85
20.05.20130,85
16.11.20120,89
15.11.20120,89
12.11.20120,89
05.11.20120,81
21.10.20121,03