bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Панама | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Панама

/
->PAB Panamanian Balboa
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
18.10.20121,02
01.07.20090,71

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.07.20090,68

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
29.08.20090,90
17.06.20080,89