bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Етиопия | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Етиопия

/
->ETB Ethiopian Birr
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
21.01.20190,68
16.07.20180,69
15.01.20180,67
10.07.20170,85
09.01.20170,81
04.07.20160,81
04.01.20160,87
29.06.20150,90
29.12.20140,82
23.06.20140,79
23.12.20131,01
17.06.20131,01
17.12.20121,06
17.06.20120,99
27.04.20080,28

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
21.01.20190,60
16.07.20180,60
15.01.20180,59
10.07.20170,74
09.01.20170,69
04.07.20160,69
04.01.20160,78
29.06.20150,81
29.12.20140,74
23.06.20140,70
30.04.20140,80Diesel von Sudan ueber Gonder, Axum bis Addis gut
23.12.20130,86
17.06.20130,86
17.12.20120,90
17.06.20120,85
14.10.20080,90
14.12.19990,90

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
03.09.20130,88
02.04.20080,76Für die Einkommen hier sehr hoher Preis