bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Парагвай | Южна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Парагвай

/
->PYG Paraguayan Guaraní
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
23.09.20191,02
18.03.20191,02
17.09.20181,02
12.03.20180,98
11.09.20170,92
06.03.20171,00
29.08.20161,08
29.02.20160,84
24.08.20151,12
23.02.20151,43
18.08.20141,38
17.02.20141,35
06.12.20131,36Limpio nähe Asuncion
04.11.20131,21
12.08.20131,35
15.04.20131,30Copetrol Sorte Supra mind. 92 Oktan
14.11.20121,48entspricht bei Wechselkurs im Land ca. 1,38 Euro
01.10.20121,50
01.10.20121,50
17.06.20121,33
04.10.20111,18
08.08.20111,41
21.09.20070,88
21.09.20070,88

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
23.09.20190,94
18.03.20190,94
17.09.20180,94
12.03.20180,89
11.09.20170,84
06.03.20170,91
29.08.20160,75
29.02.20160,73
24.08.20150,89
23.02.20151,07
18.08.20141,04
28.07.20141,03El precio se refiere al diesel común.
17.02.20141,07
12.08.20131,07
11.02.20131,13
17.12.20121,19
11.07.20121,16
24.06.20121,04
17.06.20121,04
24.03.20080,88
05.12.20070,70

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
21.07.20131,16super ca.7300 ...
01.10.20121,32
29.08.20121,51
19.05.20121,25
09.08.20111,14Tendenz sinkend
09.08.20111,14