bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Реюнион | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Реюнион

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,54Maximalpreis/Maximal prix en EUR/L de/gültig ab: 04.01.2016
13.11.20121,93
20.07.20121,86
23.05.20081,69www.totalreunion.com; prix des prod

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
21.01.20161,10
20.01.20161,13
19.01.20161,14
18.01.20161,16
17.01.20161,22
17.01.20161,20
16.01.20161,16
25.09.20151,25
10.08.20151,27
25.07.20151,29
16.06.20151,31
01.02.20151,31
01.02.20151,25
01.02.20151,28
01.02.20151,32
01.02.20151,30
01.02.20151,32
01.02.20151,36
01.02.20141,39
01.02.20141,43
03.02.20131,53
15.09.20081,36OMV

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
29.05.20151,69Erhöhung um 5 Cent ab 01.06.2015