bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Руанда | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Руанда

/
->RWF Rwanda Franc
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,27
25.06.20181,23
25.12.20171,21
19.06.20171,28
19.12.20161,14
13.06.20161,20
07.12.20151,32
01.06.20151,26
01.12.20141,41
26.05.20141,29
25.11.20131,80
20.05.20131,80
16.11.20121,88
15.11.20121,88
12.11.20121,88
05.11.20121,70
15.08.20081,38

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,26
25.06.20181,22
25.12.20171,16
19.06.20171,21
19.12.20161,14
13.06.20161,20
07.12.20151,32
01.06.20151,26
01.12.20141,41
26.05.20141,29
25.11.20131,79
20.05.20131,79
16.11.20121,87
15.11.20121,87
12.11.20121,87
05.11.20121,69