bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Сан Марино | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Сан Марино

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
08.12.20151,47
05.02.20151,50
22.05.20131,93
09.07.20121,97
09.07.20121,97

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
17.06.20161,45
30.12.20151,43
08.12.20151,47
08.04.20151,53
10.08.20131,81
29.04.20131,80
31.08.20121,90TAMOIL - SB-Tanken
09.07.20121,86
09.07.20121,86
10.08.20101,52