bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Словения | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Словения

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
11.11.20191,59
10.05.20191,591,355
12.04.20191,551,324
27.03.20191,521,295
15.03.20191,481,266
28.02.20191,461,248
01.02.20191,411,207
18.01.20191,401,194
01.01.20191,391,182
18.12.20181,421,218
06.12.20181,44
23.11.20181,481,269
10.11.20181,541,319
29.10.20181,58
24.10.20181,571,346
11.10.20181,611,373
25.09.20181,571,343
16.08.20181,571,347
08.08.20181,561,338
17.07.20181,571,349
22.06.20181,571,342
09.06.20181,601,363
10.05.20181,591,351
24.04.20181,551,327
19.04.20181,541,311
05.04.20181,521,299
23.03.20181,50
28.02.20181,491,272
14.02.20181,53
07.02.20181,541.316
31.01.20181,541,315
16.01.20181,531,307
05.01.20181,53
21.12.20171,501,286
07.12.20171,501,289
22.11.20171,53
10.11.20171,50
08.11.20171,48
13.10.20171,481,264
27.09.20171,491,271
13.09.20171,491,275
23.08.20171,4710256
01.08.20171,461,244
04.07.20171,431,225
23.06.20171,421,216
06.06.20171,471,252
30.05.20171,461,249
12.05.20171,471,255
26.04.20171,531,308
11.04.20171,501,285

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
05.12.20191,48
11.11.20191,52
09.08.20191,47
18.06.20191,43
12.04.20191,481,261
29.03.20191,48
27.03.20191,471,258
15.03.20191,481,269
28.02.20191,481,266
26.02.20191,49
13.02.20191,45
01.02.20191,451,236
18.01.20191,411,208
01.01.20191,401,1194
18.12.20181,461,249
06.12.20181,49
02.12.20181,58
23.11.20181,57
10.11.20181,591,357
29.10.20181,60
24.10.20181,601,364
17.10.20181,59
11.10.20181,591,354
05.10.20181,54
25.09.20181,541,311
16.08.20181,501,286
08.08.20181,491,279
17.07.20181,501,287
03.07.20181,50
22.06.20181,501,284
14.06.20181,54
09.06.20181,54
27.05.20181,52
23.05.20181,52
21.05.20181,52
10.05.20181,521,296
24.04.20181,491,279
19.04.20181,471,252
05.04.20181,451,232
23.03.20181,431,225
28.02.20181,421,219
14.02.20181,46
07.02.20181,471.257
31.01.20181,471,257
16.01.20181,481,262
05.01.20181,461,249
21.12.20171,461,241
07.12.20171,461,244
22.11.20171,471,252
10.11.20171,451,233

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
16.01.20161,34
30.04.20131,72
29.04.20131,75
23.04.20131,75
15.04.20131,78
19.03.20131,77
01.01.20132,02
01.01.20131,77
24.10.20121,84267738
18.08.20121,76
28.07.20121,74
25.07.20121,74
27.12.20101,49
02.06.20071,35Preis gilt immer 2 Wochen und an allen Tankstellen gleich, egal ob Autobahn oder Stadt/Dorf

Информации за цените за вид Супер плюс
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
10.05.20191,741,486
12.04.20191,691,447
27.03.20191,671,42*
15.03.20191,641,401
28.02.20191,621,388
01.02.20191,571,344
18.01.20191,551,322
01.01.20191,531,302
18.12.20181,571347
23.11.20181,621,384
10.11.20181,681,431
24.10.20181,721,469
11.10.20181,761,503
25.09.20181,611,379
16.08.20181,741,486
08.08.20181,731,474
17.07.20181,741,486
03.07.20181,74
22.06.20181,741,482
09.06.20181,761,505
10.05.20181,741,487
24.04.20181,671,428
19.04.20181,671,429
05.04.20181,631,399
23.03.20181,62
28.02.20181,621,382
14.02.20181,661.412
07.02.20181,671.425
31.01.20181,671,424
16.01.20181,661,415
05.01.20181,661,418
21.12.20171,631,399
07.12.20171,641,409
22.11.20171,661,418
10.11.20171,631,397
08.11.20171,611,372
13.10.20171,611,374
27.09.20171,611,379
13.09.20171,601,367
23.08.20171,591,356
01.08.20171,571,344
04.07.20171,551,322
23.06.20171,541,315
06.06.20171,571,345
30.05.20171,571,344
12.05.20171,591,351
26.04.20171,631,392
11.04.20171,601,366
14.03.20171,601,363
10.03.20171,611,378