bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Свазиленд | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Свазиленд

/
->SZL Swaziland Lilangeni
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20180,87
25.06.20181,01
25.12.20171,00
19.06.20170,99
19.12.20160,89
13.06.20160,76
07.12.20150,89
01.06.20150,90
01.12.20141,06
26.05.20141,19
25.11.20131,19
20.05.20131,19
16.11.20121,23
15.11.20121,23
12.11.20121,23
05.11.20121,12
10.07.20121,16
17.06.20121,16
23.03.20080,12
23.03.20080,12

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20180,87
25.06.20181,01
25.12.20170,99
19.06.20170,98
19.12.20160,88
13.06.20160,75
07.12.20150,88
01.06.20150,93
01.12.20141,07
26.05.20141,21
25.11.20131,21
20.05.20131,21
16.11.20121,27
15.11.20121,27
12.11.20121,27
05.11.20121,15
10.07.20121,20
17.06.20121,20

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
18.06.20111,12unleaded