bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Обединена република Танзания | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Обединена република Танзания

/
->TZS Tanzanian Shilling
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.08.20181,02
12.02.20180,93
07.08.20170,96
06.02.20170,94
01.08.20160,88
01.02.20160,92
27.07.20151,07
26.01.20151,10
21.07.20141,16
20.01.20141,05
15.07.20131,35
14.01.20131,41
10.07.20121,29
11.06.20110,90

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.08.20180,96
12.02.20180,86
07.08.20170,89
06.02.20170,87
01.08.20160,81
01.02.20160,83
27.07.20150,99
16.05.20150,92
26.01.20151,03
21.07.20141,12
20.01.20141,05
15.07.20131,32
14.01.20131,37
10.07.20121,25
10.07.20121,25
10.11.20081,36je nach Lage zwischen 1600 und 2000 tsh ( 1,03-1,29)
16.09.20081,40
20.06.20081,07

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
04.08.20121,25