bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Того | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Того

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
06.08.20180,89
05.02.20180,88
31.07.20170,95
30.01.20170,78
25.07.20160,81
25.01.20161,01
20.07.20150,98
19.01.20150,99
14.07.20141,03
13.01.20141,30
08.07.20131,30
03.01.20131,07
10.12.20121,36
04.06.20121,07
01.07.20111,09

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
06.08.20180,89
05.02.20180,89
31.07.20170,96
30.01.20170,78
25.07.20160,81
25.01.20161,09
20.07.20151,02
19.01.20151,03
14.07.20141,08
13.01.20141,29
08.07.20131,29
03.01.20131,08
10.12.20121,35
13.06.20121,12
06.02.20121,08Hauptstadt Lomé
01.07.20111,15

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.01.20131,17