bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Барбадос | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Барбадос

/
->BBD Barbados Dollar
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
08.06.20111,69
31.01.20111,72
12.04.20100,11vorsicht bei Oktanzahl
09.10.20080,56ihre anzeige ist falsch über afghanistan...da kostet nicht ein liter 1.30 das wäre dort wucher

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
28.02.20120,36Kabul
29.06.20080,39gefährlich

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.06.20110,51
28.05.20070,92