bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Уганда | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Уганда

/
->UGX Uganda Shilling
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,10
25.06.20181,07
25.12.20170,99
19.06.20171,05
19.12.20161,01
13.06.20160,98
07.12.20151,13
01.06.20151,17
01.12.20141,32
26.05.20141,25
25.11.20131,20
20.05.20131,27
16.11.20121,64
15.11.20121,64
12.11.20121,64
05.11.20121,49
17.06.20121,54
13.10.20091,32Potucky F1,Kartenzahlung

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,01
25.06.20180,94
25.12.20170,85
19.06.20170,92
19.12.20160,85
13.06.20160,76
07.12.20150,95
01.06.20150,96
01.12.20141,15
26.05.20141,09
25.11.20131,06
20.05.20131,14
16.11.20121,28
15.11.20121,28
12.11.20121,28
05.11.20121,16
17.06.20121,21

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
29.09.20081,63