bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Уругвай | Южна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Уругвай

/
->UYU Uruguayan Peso
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
02.01.20121,20

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
02.01.20121,20
03.06.20090,38

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
26.10.20131,18
02.01.20121,15