bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Буркина Фасо | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Буркина Фасо

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20181,08
25.06.20181,07
25.12.20171,08
19.06.20171,10
19.12.20161,09
13.06.20161,29
07.12.20151,34
01.06.20151,32
01.12.20141,33
26.05.20141,32
25.11.20131,59
20.05.20131,59
16.11.20121,67
15.11.20121,67
12.11.20121,67
05.11.20121,50
17.06.20121,56

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
31.12.20180,94
25.06.20180,93
25.12.20170,94
19.06.20170,96
19.12.20160,96
13.06.20161,16
07.12.20151,20
01.06.20151,17
01.12.20141,19
26.05.20141,09
25.11.20131,41
20.05.20131,41
16.11.20121,48
15.11.20121,48
12.11.20121,48
05.11.20121,34
17.06.20121,39
13.06.20121,19
11.01.20081,08F.CFA 603, TOTAL Ougoudagou

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
01.10.20121,31
11.01.20081,20 Super 91 : F.CFA 670, TOTAL Ougoudagou