bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Еквадор | Южна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Еквадор

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
16.12.20190,38
10.06.20190,38
10.12.20180,38
04.06.20180,37
04.12.20170,37
29.05.20170,40
28.11.20160,42
23.05.20160,39
23.11.20150,46
18.05.20150,58
17.11.20140,53
12.05.20140,56
23.06.20130,45
06.05.20130,56
05.11.20120,46gasolina extra $ 1,40
28.10.20120,46
17.08.20120,50
17.06.20120,55
13.06.20120,46
20.05.20120,34an jeder tankstelle generell
30.11.20110,38
22.11.20080,52Superbenzin 92
12.05.20080,40
21.05.20070,46

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
16.12.20190,27
10.06.20190,27
10.12.20180,27
04.06.20180,26
04.12.20170,26
29.05.20170,28
28.11.20160,29
23.05.20160,27
23.11.20150,25
18.05.20150,29
17.11.20140,26
12.05.20140,29
06.05.20130,29
11.07.20120,25Benzin ist subvenzioniert
17.06.20120,29
05.03.20120,24
28.03.20100,84
07.08.20070,51

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
24.09.20120,331.45 per gallone
14.03.20110,33The price is $1.48 per gallon
08.02.20100,29
06.12.20080,29
25.08.20080,30
12.05.20080,27