bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Фарьорски острови | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Фарьорски острови

/
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,46
13.01.20161,41
14.12.20151,52
13.08.20141,69
18.11.20131,66
12.09.20131,69Landesweit einheitliche Preise!
12.08.20111,6810,63 DKK (Interbankenwechselkurs: 1,426 EUR)
28.06.20101,46DKK 9,24

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,22
30.12.20151,27
14.12.20151,31
08.04.20151,40
22.02.20141,48
18.11.20131,47
12.09.20131,48Landesweit einheitliche Preise!
07.08.20131,49
08.01.20121,60
13.08.20111,469,28 DKK (Interbankenwechselkurs: 1,246 EUR)
24.09.20090,99
27.06.20081,51

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,29
23.05.20081,57Shell-Tankstelle... der Preis mit 0,11 Euro ist Quatsch!