bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Френска Гвиана | Южна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Френска Гвиана

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,36
09.01.20161,42
08.04.20151,46
05.02.20141,86
15.12.20081,43
08.12.20081,44

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
13.01.20161,25
09.01.20161,30
08.04.20151,35
05.02.20141,73
02.04.20111,58
27.03.20111,52
13.06.20091,18