bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Гваделупа | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Гваделупа

/
->EUR Euro (€)
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
08.01.20161,53
25.04.20131,80
10.02.20091,17
06.09.20081,72Total Point-a-Pitre
16.04.20081,60

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
08.01.20161,42
06.02.20141,55
28.01.20141,55
20.06.20081,21
16.04.20081,36