bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Кайманови острови | Централна Америка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Кайманови острови

/
->KYD Cayman Islands Dollar
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
20.09.20090,88

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
20.09.20090,86

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
23.05.20081,28KYD 5.43 = USD 6,79 per gallon
31.12.19690,85