bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Кабо Верде | Африка | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Единични данни: Информации за цените за: Кабо Верде

/
->CVE Cape Verde Escudo
Цени на бензина (графики) в собствената Интернет страница
Ако желаете, може да предоставите на потребителите на Вашата собствена Интернет страница директен достъп до най-важните информации bg.gas-globe.com . Просто покажете създаваните ежечасно графики за цената на бензина на Вашата собствена Интернет страница. За целта е необходимо да поставите в страницата линк за показване на графиките bg.gas-globe.com, така че да се вижда примерния текст от изходната програма. Моля не показвайте повече от 2 графики за страница. > HTML-текст от изходната програма
Информации за цените за вид Бензин супер
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
23.07.20181,39
22.01.20181,26
17.07.20171,14
16.01.20171,17
11.07.20161,15
09.01.20161,10
21.12.20151,10
15.06.20151,25
15.12.20141,37
31.07.20141,51
09.06.20141,50
02.12.20131,93
27.05.20131,93
21.11.20122,01
02.04.20091,25

Информации за цените за вид Дизел
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
23.07.20181,13
22.01.20181,01
17.07.20170,89
16.01.20170,94
11.07.20160,88
09.01.20160,89
21.12.20150,89
15.06.20151,02
15.12.20141,16
09.06.20141,28
02.12.20131,47
27.05.20131,47
21.11.20121,54
02.04.20091,01

Информации за цените за вид Обикн. бензин
ДатаЦена in USD/ЛитриИнформация
09.02.20131,53Praia