bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Международни цени / извън Германия

/

  Международни цени (актуални 179138 съобщения за цени)
 
Страна
Бензин супер  USD/Литри
Супер плюс  USD/Литри
Дизел  USD/Литри
(1) Руска федерация 0,67 0,77 0,66
(2) Беларус 0,71 0,77 0,71
(3) Гренландия 1,05 1,07 1,03
(4) Канарски острови 1,06 1,18 1,01
(5) Молдова 1,07 - 0,93
(6) Украйна 1,08 1,14 0,99
(7) Самнаун (CH) 1,20 1,31 1,18
(8) Андора 1,27 1,30 1,10
(9) Босна и Херцеговина 1,31 1,39 1,31
(10) Литва 1,32 1,42 1,18
(11) България 1,33 1,48 1,32
(12) Македония 1,34 1,38 1,18
(13) Полша 1,41 1,44 1,38
(14) Турция 1,42 2,00 1,34
(15) Унгария 1,42 1,47 1,38
(16) Румъния 1,44 1,52 1,44
(17) Люксембург 1,44 1,50 1,28
(18) Латвия 1,44 1,47 1,35
(19) Испания (без Канарските острови) 1,46 1,74 1,33
(20) Австрия 1,47 1,50 1,38
(21) Чешка република 1,48 * 1,61 1,39
(22) Естония 1,50 1,52 1,44
(23) Гибралтар 1,51 1,53 1,47
(24) Словения 1,51 1,66 1,48
(25) Фарьорски острови 1,52 - 1,38
(26) Сърбия и Черна гора 1,54 1,56 1,56
(27) Кипър 1,54 1,56 1,55
(28) Словакия 1,54 1,56 1,35
(29) Хърватия 1,56 1,63 1,51
(30) Малта 1,60 - 1,45
(31) Албания 1,63 1,65 1,61
(32) Белгия 1,63 1,73 1,55
(33) Монако 1,63 1,66 1,37
(34) Лихтенщайн 1,65 1,67 1,67
(35) Швейцария 1,66 1,68 1,70
(36) Англия, Великобритания 1,66 1,80 1,75
(37) Германия 1,68 *** - *** 1,46 ***
(38) Сан Марино 1,71 - 1,61
(39) Франция 1,71 1,84 1,62
(40) Ирландия 1,73 1,75 1,59
(41) Финландия 1,74 1,86 1,51
(42) Португалия 1,75 1,77 1,58
(43) Дания 1,75 2,08 1,54
(44) Италия 1,88 1,94 1,67
(45) Швеция 1,90 * - 1,92 *
(46) Исландия 1,90 1,93 1,80
(47) Гърция 1,92 1,95 1,57
(48) Холандия 1,94 2,02 1,55
(49) Норвегия 2,01 2,03 1,80
* Звезди (0 до 3 звезди) показват достоверността/актуалността на посочените цени. Колкото повече звезди има след цената, толкова по-достоверни/актуални са посочените данни за цените. Въведените досега цени са изчислени до предполагаемото днешно ниво въз основа на варирането на курса. Точно за отдалечените региони е целесъобразно, въз основа на единичните съобщения, да си съставите мнение за тяхното качество. За целта кликнете върху името на страната.

© by bg.gas-globe.com