bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Международни цени / извън Германия

/

  Международни цени (актуални 184500 съобщения за цени)
 
Страна
Бензин супер  USD/Литри
Супер плюс  USD/Литри
Дизел  USD/Литри
(1) Руска федерация 0,74 0,77 0,65
(2) Беларус 0,74 0,77 0,69
(3) Гренландия 1,05 1,07 1,03
(4) Украйна 1,05 1,14 0,95
(5) Канарски острови 1,05 1,18 1,01
(6) Молдова 1,11 - 0,98
(7) Самнаун (CH) 1,17 1,31 1,19
(8) Босна и Херцеговина 1,26 1,39 1,25
(9) Андора 1,27 1,30 1,10
(10) България 1,29 1,48 1,29
(11) Македония 1,29 1,38 1,07
(12) Турция 1,29 2,01 1,18
(13) Полша 1,35 1,41 1,40
(14) Литва 1,36 1,42 1,24
(15) Австрия 1,40 1,47 1,38
(16) Румъния 1,40 1,52 1,37
(17) Чешка република 1,41 * 1,56 1,38
(18) Люксембург 1,41 1,44 1,25
(19) Унгария 1,42 1,47 1,43
(20) Естония 1,43 1,45 1,37
(21) Сърбия и Черна гора 1,47 1,52 1,41
(22) Гибралтар 1,51 1,53 1,47
(23) Кипър 1,51 1,54 1,53
(24) Испания (без Канарските острови) 1,51 1,74 1,40
(25) Латвия 1,51 1,54 1,42
(26) Фарьорски острови 1,52 - 1,38
(27) Словения 1,54 1,66 1,48
(28) Хърватия 1,54 1,63 1,54
(29) Словакия 1,57 1,60 1,38
(30) Албания 1,59 1,62 1,57
(31) Малта 1,60 - 1,46
(32) Швейцария 1,62 1,68 1,69
(33) Монако 1,63 1,66 1,37
(34) Лихтенщайн 1,65 1,67 1,67
(35) Германия 1,66 *** - *** 1,49 ***
(36) Англия, Великобритания 1,67 1,80 1,75
(37) Ирландия 1,69 1,71 1,56
(38) Сан Марино 1,71 - 1,62
(39) Белгия 1,71 1,74 1,68
(40) Финландия 1,76 1,86 1,54
(41) Франция 1,76 1,81 1,66
(42) Дания 1,81 2,08 1,58
(43) Португалия 1,84 1,86 1,60
(44) Гърция 1,84 1,95 1,51
(45) Италия 1,85 1,94 1,65
(46) Швеция 1,89 * - 1,95 *
(47) Холандия 1,89 2,02 1,53
(48) Исландия 1,97 2,00 1,87
(49) Норвегия 2,01 2,04 1,84
* Звезди (0 до 3 звезди) показват достоверността/актуалността на посочените цени. Колкото повече звезди има след цената, толкова по-достоверни/актуални са посочените данни за цените. Въведените досега цени са изчислени до предполагаемото днешно ниво въз основа на варирането на курса. Точно за отдалечените региони е целесъобразно, въз основа на единичните съобщения, да си съставите мнение за тяхното качество. За целта кликнете върху името на страната.

© by bg.gas-globe.com