bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Международни цени / извън Германия

/

  Международни цени (актуални 184500 съобщения за цени)
 
Страна
Бензин супер  USD/Литри
Супер плюс  USD/Литри
Дизел  USD/Литри
(1) Беларус 0,74 0,77 0,69
(2) Руска федерация 0,74 0,77 0,65
(3) Гренландия 1,05 1,07 1,03
(4) Украйна 1,05 1,14 0,95
(5) Канарски острови 1,05 1,18 1,01
(6) Андора 1,27 1,30 1,10
(7) Самнаун (CH) 1,17 1,31 1,19
(8) Македония 1,29 1,38 1,07
(9) Босна и Херцеговина 1,26 1,39 1,25
(10) Полша 1,35 1,41 1,39
(11) Литва 1,36 1,42 1,24
(12) Люксембург 1,41 1,44 1,25
(13) Естония 1,43 1,45 1,37
(14) Унгария 1,42 1,47 1,42
(15) Австрия 1,40 1,48 1,38
(16) България 1,29 1,48 1,29
(17) Румъния 1,40 1,52 1,37
(18) Сърбия и Черна гора 1,47 1,52 1,41
(19) Гибралтар 1,51 1,53 1,47
(20) Латвия 1,51 1,54 1,42
(21) Кипър 1,51 1,54 1,53
(22) Чешка република 1,41 1,56 1,38
(23) Словакия 1,57 1,60 1,38
(24) Албания 1,59 1,62 1,57
(25) Хърватия 1,54 1,63 1,54
(26) Монако 1,63 1,66 1,37
(27) Словения 1,53 1,66 1,49
(28) Лихтенщайн 1,65 1,67 1,67
(29) Швейцария 1,62 1,68 1,69
(30) Ирландия 1,69 1,71 1,56
(31) Испания (без Канарските острови) 1,51 1,74 1,39
(32) Белгия 1,71 1,74 1,67
(33) Англия, Великобритания 1,67 1,80 1,75
(34) Франция 1,76 1,81 1,66
(35) Португалия 1,84 1,86 1,60
(36) Финландия 1,76 1,86 1,54
(37) Италия 1,85 1,94 1,65
(38) Гърция 1,84 1,95 1,51
(39) Исландия 1,97 2,00 1,87
(40) Турция 1,29 2,02 1,18
(41) Холандия 1,89 2,02 1,53
(42) Норвегия 2,01 2,04 1,84
(43) Дания 1,81 2,08 1,58
* Звезди (0 до 3 звезди) показват достоверността/актуалността на посочените цени. Колкото повече звезди има след цената, толкова по-достоверни/актуални са посочените данни за цените. Въведените досега цени са изчислени до предполагаемото днешно ниво въз основа на варирането на курса. Точно за отдалечените региони е целесъобразно, въз основа на единичните съобщения, да си съставите мнение за тяхното качество. За целта кликнете върху името на страната.

© by bg.gas-globe.com