bg.gas-globe.com

Цени на бензин / горива | Европа | USD U.S. Dollar ($) / Литри

Международни цени / извън Германия

/

  Международни цени (актуални 179138 съобщения за цени)
 
Страна
Бензин супер  USD/Литри
Супер плюс  USD/Литри
Дизел  USD/Литри
(1) Беларус 0,71 0,77 0,71
(2) Руска федерация 0,67 0,77 0,66
(3) Гренландия 1,05 1,07 1,03
(4) Украйна 1,08 1,14 0,99
(5) Канарски острови 1,06 1,18 1,01
(6) Андора 1,27 1,30 1,10
(7) Самнаун (CH) 1,20 1,31 1,18
(8) Македония 1,34 1,38 1,18
(9) Босна и Херцеговина 1,31 1,39 1,31
(10) Литва 1,32 1,42 1,18
(11) Полша 1,41 1,44 1,38
(12) Латвия 1,44 1,47 1,35
(13) Унгария 1,42 1,47 1,38
(14) България 1,33 1,48 1,32
(15) Австрия 1,47 1,50 1,38
(16) Люксембург 1,44 1,50 1,28
(17) Румъния 1,44 1,52 1,44
(18) Естония 1,50 1,52 1,44
(19) Гибралтар 1,51 1,53 1,47
(20) Сърбия и Черна гора 1,54 1,56 1,56
(21) Кипър 1,54 1,56 1,55
(22) Словакия 1,54 1,56 1,35
(23) Чешка република 1,48 * 1,61 1,39
(24) Хърватия 1,56 1,63 1,51
(25) Албания 1,63 1,65 1,61
(26) Монако 1,63 1,66 1,37
(27) Словения 1,51 1,66 1,48
(28) Лихтенщайн 1,65 1,67 1,67
(29) Швейцария 1,66 1,68 1,70
(30) Белгия 1,63 1,73 1,55
(31) Испания (без Канарските острови) 1,46 1,74 1,33
(32) Ирландия 1,73 1,75 1,59
(33) Португалия 1,75 1,77 1,58
(34) Англия, Великобритания 1,66 1,80 1,75
(35) Франция 1,71 1,84 1,62
(36) Финландия 1,74 1,86 1,51
(37) Исландия 1,90 1,93 1,80
(38) Италия 1,88 1,94 1,67
(39) Гърция 1,92 1,95 1,57
(40) Турция 1,42 2,00 1,34
(41) Холандия 1,94 2,02 1,55
(42) Норвегия 2,01 2,03 1,80
(43) Дания 1,75 2,08 1,54
* Звезди (0 до 3 звезди) показват достоверността/актуалността на посочените цени. Колкото повече звезди има след цената, толкова по-достоверни/актуални са посочените данни за цените. Въведените досега цени са изчислени до предполагаемото днешно ниво въз основа на варирането на курса. Точно за отдалечените региони е целесъобразно, въз основа на единичните съобщения, да си съставите мнение за тяхното качество. За целта кликнете върху името на страната.

© by bg.gas-globe.com