bg.gas-globe.com

Германия | Statistics Хронология на стойности - годишни обзори в € / центове 16.10.2019 16:22

Цена / Вид:
Ниво на цените Бензин супер Година 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Червен стълб:Промени на цените, произлизащи от брутния приход на доставчиците на горива (надценка върху калкулираната цена на суровия петрол според курса на долара и данъчното облагане)
Син стълб:Промени на цените, произлизащи от цената на суровия петрол / курса на долара / данъчното облагане Изчисленията се правят на база на съответната унифицирана цена на суровия петрол / курса на долара. Специални цени на база на особени споразумения за доставка и др. не са взети предвид на никое място.
Информация: При съотношението на стойностите за червения стълб/синия стълб може да има отклонения за данните преди май 2006г., тъй като за периодите преди 05/2006 курсът на еврото е осредняван месечно.