bg.gas-globe.com

Германия | Statistics Хронология на стойности - годишни обзори в € / центове 16.10.2019 15:53

Цена / Вид:
Ниво на цените Дизел Година 2002

1/2002
0,800 €

5,3 Ct
0,747 €

2/2002
0,831 €

5,9 Ct
0,771 €

3/2002
0,861 €

6,8 Ct
0,793 €

4/2002
0,834 €

6,5 Ct
0,770 €

5/2002
0,835 €

7,0 Ct
0,766 €

6/2002
0,825 €

5,4 Ct
0,771 €

7/2002
0,825 €

4,9 Ct
0,776 €

8/2002
0,839 €

4,8 Ct
0,791 €

9/2002
0,857 €

7,0 Ct
0,787 €

10/2002
0,828 €

5,7 Ct
0,770 €

11/2002
0,850 €

7,4 Ct
0,776 €

12/2002
Червен стълб:Промени на цените, произлизащи от брутния приход на доставчиците на горива (надценка върху калкулираната цена на суровия петрол според курса на долара и данъчното облагане)
Син стълб:Промени на цените, произлизащи от цената на суровия петрол / курса на долара / данъчното облагане Изчисленията се правят на база на съответната унифицирана цена на суровия петрол / курса на долара. Специални цени на база на особени споразумения за доставка и др. не са взети предвид на никое място.
Информация: При съотношението на стойностите за червения стълб/синия стълб може да има отклонения за данните преди май 2006г., тъй като за периодите преди 05/2006 курсът на еврото е осредняван месечно.